2020 Recycle Art

Jag kommer att söka i mina upplevelser av bränder som jag upplevt tidigare, finns minnen på stora Dukar… Samtidigt upplevelser av i dag av bränder, jordens förstörelser.. Även sparade collage i skulpturala former av gamla tidningar och silvriga gamla plankor som ramar….
Skönheten i det förstörda av vind och vatten.