Archive for June, 2013

Utställning i min atelje’ i Tyresö

Thursday, June 13th, 2013

Mina målningar är utställda i mitt galleri- atelje i Tyresö, sms-a mig för tid eller e-posta: margaretaenator@gmail.com, sjodinmargareta@hotmail.com, Jag finns ocks på Facebook-margareta sjodin.